Uk en Puk!

PUK VVE

Uk en Puk is een programma voor kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar. Puk is een pop die samen met de kinderen de wereld ontdekt. Dit houdt in dat Puk meespeelt, mee doet tijdens kringmomenten en gezellig mee op pad gaat als de kinderen naar buiten gaan. Gedurende het jaar zijn er thema’s van Puk die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en een verrijking kunnen bieden aan de interactie en activiteiten die aangeboden worden binnen en buiten. De missie van kinderopvang Prins Vleermuis is dat er geluisterd wordt naar de behoeftes van de kinderen en van daaruit kansrijke momenten gecreëerd worden om aan te sluiten met Puk activiteiten.

Uk en Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden vanuit spelvormen. Bij ieder thema zijn er activiteiten uitgewerkt die aansluiten bij de leeftijdsgroepen van baby’s (0-2 jaar), dreumesen (1-3 jaar) en peuters (2-4 jaar).

De activiteiten sluiten veelal aan bij het dagelijks ritme en daarnaast ter aanvulling van de (vrije) speelmomenten. De activiteiten zijn gevarieerd: spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. De inrichting van de groep wordt aangepast, zodat de speel leeromgeving uitnodigt om daarnaast in het vrije spel een verrijking te kunnen bieden.