Wat biedt Kinderopvang Prins Vleermuis Kernhem?

Sinds augustus 2017 is de locatie Kinderopvang Prins Vleermuis Kernhem gevestigd in Ede. Deze vestiging bevindt zich aan winkelcentrum de Parkweide. Als professionele kinderopvang bieden wij een vertrouwde omgeving voor uw kostbaarste geschenk, uw kind. Dit is bij ons een plek waar u en uw kind zich welkom en thuis horen te voelen en een plek waar een ieder zichzelf mag zijn. Bij ons staat het kind en zijn of haar belevingswereld centraal.

De locatie Kinderopvang Kernhem bestaat uit een babygroep, een dreumesgroep, en twee peutergroepen. Op onze locatie is het enkel mogelijk om hele dagen af te nemen (m.u.v. VVE).

De babygroep is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De dreumesgroep is voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 3,5 jaar. De peutergroepen zijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De babygroep en dreumesgroep zijn beiden voorzien van een buitendeur die ons naar onze buitenruimte brengt. Dit zorgt ervoor dat er tegelijk zowel buiten als binnen gespeeld kan worden, wanneer het weer dit toelaat. Zo kunnen wij het beste inspelen op ieders wensen.

Babygroep

Op een babygroep zorgen elke dag twee, drie of vier lieve, vaste pedagogisch medewerkers voor kinderen vanaf soms pas enkele maanden oud. De kinderen worden altijd met persoonlijke aandacht precies zo verzorgd als hoe dat met de ouders is afgesproken. Opvang gebeurt zoveel mogelijk in doorlopende lijn met thuis. Door middel van een observatie systeem houden wij de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten en stimuleren we waar nodig. Voor de baby’s is er alle ruimte om te knuffelen, rollen, te ontwikkelen en heerlijk te ontdekken.

Dreumesgroep

Rond de leeftijd van 1 jaar, stromen de kinderen door naar de dreumesgroep. Bij het doorstromen houden we rekening met een aantal factoren. Allereerst moet er natuurlijk plek zijn op de dreumesgroep. Daarnaast houden we rekening met de ontwikkeling van een kind. Het kan dan gebeuren dat een kind dat niet de oudste op de babygroep is, wat eerder overgaat omdat het er meer aan toe is dan een kind dat net iets ouder is. Uiteraard gaat een kind eerst een aantal keren wennen, voordat het definitief overgaat. Op de dreumesgroep is al meer sprake van een dagritme. We volgen wel het ritme van de kinderen maar er wordt vaker samen aan tafel gegeten en gedronken.

Twee peutergroepen

Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd door middel van een observatie systeem. Op de peutergroepen is er ruimte om lekker te ravotten, knutselen aan tafel of heerlijk een boekje te lezen op de bank. Er is keuze uit veel soorten speelgoed, hierbij maken we gebruik van een bouwhoek, een autohoek en een poppenhoek.

Ook bieden we VE aan, voorschoolse educatie, voor u waarschijnlijk beter bekend als VVE (zie ‘Informatie’).

Baby op kleed
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus