Wat biedt Kinderopvang Prins Vleermuis Wageningen

Sinds april 2017 is de locatie kinderopvang Prins Vleermuis Campus gevestigd in Wageningen. Deze vestiging bevindt zich op het terrein van de Wageningse Universiteit, tegenover zwembad De Bongerd. De kinderopvang is een onderdeel van Campus Plaza, waar ook restaurants en een supermarkt zitten. Campus Plaza is voor iedereen toegankelijk en onze kinderopvang dus ook.

Uiteraard bieden wij kinderopvang aan medewerkers en (PHD-)studenten van de WUR en medewerkers van bijvoorbeeld Unilever, maar ook bieden wij kinderopvang aan eenieder die kinderopvang nodig heeft, ook buiten de Campus.

We bieden kinderopvang aan kinderen die wel of geen Nederlands spreken en aan ouders die wel of niet uit Nederland komen. Sommige kinderen komen tijdelijk, andere kinderen komen als baby en zullen stoppen op de opvang wanneer zij 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan. Ook bieden we VE aan op (beide peutergroepen), voorschoolse educatie, voor u waarschijnlijk beter bekend als VVE .

De locatie Kinderopvang Campus bestaat uit twee babygroepen, twee dreumesgroepen en twee peutergroepen. De babygroepen zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De dreumesgroep is van1 tot 3 jaar en de peutergroep is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Aan de beide buitenzijden van de kinderopvang hebben we een tuin, met aan de ene kant o.a. een trampoline en aan de andere kant o.a. een enorme zandbak. Onze groepen zijn huiselijk en praktisch ingericht, aangepast op de leeftijden van de kinderen.

Met de baby’s wordt veel geknuffeld en gekletst. Ook knutselen de leidsters met de kinderen, worden er cognitieve activiteiten gedaan en wordt er voorgelezen. Wandelen is een dagelijks geluksmomentje, en zullen wij zo vaak als het kan de omgeving met de kinderen ontdekken.
Bij de peuters wordt er veel vrij gespeeld en ze gaan er vaak op uit naar speeltuinen. Voor alle peuters is er iets wat zij leuk vinden of wat hen uitdaging biedt. Zo is de groep ingedeeld in verschillende hoeken, waardoor ieder kind zich kan terugtrekken tot wat hij of zij leuk vindt.

Baby op kleed
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus
Vleermuis Campus