Ruilbeleid per locatie

Ruilbeleid Kernhem 2022

Ruilbeleid Campus 2022

Ruilbeleid Kazerne 2022

Het ruilbeleid is alleen 2022 nog van kracht, per 01-01-2023 komt deze te vervallen.