Uk en Puk op de Kazerne!

Week 1 t/m week 5 – 2 januari t/m 2 februari: Hatsjoe!

Week 6 t/m week 10 – 5 februari t/m 9 maart: Regen

Week 11 t/m week 15- 12 maart t/m 13 april: Ik en mijn familie

Week 16 t/m week 20 – 16 april t/m 18 mei: Oef wat warm!

Week 21 t/m week 25 – 21 mei t/m 22 juni: Wat heb jij aan vandaag?

Week 26 t/m week 30 – 25 juni t/m 27 juli: Eetsmakelijk

Week 31 t/m week 35 – 30 juli t/m 31 augustus: Dit ben ik!

Week 36 t/m week 40 – 3 september t/m 5 oktober: Reuzen en kabouters

Week 41 t/m week 46 – 8 oktober t/m 16 november: Knuffels!

Week 47 t/m week 51 – 19 november t/m 21 december: Sinterkerst

Uk en Puk in Kernhem!

 

Week 1 t/m week 5 – 2 januari t/m 2 februari: Eetsmakelijk

 

Week 6 t/m week 10 – 5 februari t/m 9 maart: Reuzen en kabouters

 

Week 11 t/m week 15- 12 maart t/m 13 april: Hatsjoe!

 

Week 16 t/m week 20 – 16 april t/m 18 mei: Dit ben ik!

 

Week 21 t/m week 25 – 21 mei t/m 22 juni: Ik en mijn familie

 

Week 26 t/m week 30 – 25 juni t/m 27 juli: oef wat warm!

 

Week 31 t/m week 35 – 30 juli t/m 31 augustus: Knuffels

 

Week 36 t/m week 40 – 3 september t/m 5 oktober: Wat heb jij aan vandaag?

 

Week 41 t/m week 46 – 8 oktober t/m 16 november: Regen  

 

Week 47 t/m week 51 – 19 november t/m 21 december: Sinterkerst

Uk en Puk op de campus!

 

Week 1 t/m week 5 – 2 januari t/m 2 februari: Welkom Puk 

 

Week 6 t/m week 10 – 5 februari t/m 9 maart: Knuffels

 

Week 11 t/m week 15- 12 maart t/m 13 april: Wat heb jij aan vandaag?

 

Week 16 t/m week 20 – 16 april t/m 18 mei: Eetsmakelijk

 

Week 21 t/m week 25 – 21 mei t/m 22 juni: Oef wat warm!

 

Week 26 t/m week 30 – 25 juni t/m 27 juli: Reuzen en kabouters

 

Week 31 t/m week 35 – 30 juli t/m 31 augustus: Ik en mijn familie

 

Week 36 t/m week 40 – 3 september t/m 5 oktober: Dit ben ik!

 

Week 41 t/m week 46 – 8 oktober t/m 16 november: Hatsjoe!

 

Week 47 t/m week 51 – 19 november t/m 21 december:  Sinterkerst